Welkom op de site van

 

Inspectie-begeleiding Rooms Katholieke Godsdienst 

Basisonderwijs

 

 Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt

T. 011 26 44 08 F. 011 26 44 09

E-mail: klik hier

Nieuw(s)

 • suggesties voor RKG in tijden van corona: klik hier

 

 • Aanbod van studiedagen en personeelsvergaderingen in de school: klik hier
 • PV/PS: Godsdienst in ZILL: klik hier
 • Het vormingsaanbod RKG voor het katholiek basisonderwijs: klik hier
 • Het vormingsaanbod RKG voor leermeesters in het officieel onderwijs: klik hier
 • modellen om zelf een PV godsdienst op te zettenklik hier
 • KLEUTERONDERWIJS: voorbeelden van componentenschema: klik hier
 • U kan uw mandaat voor RKG vanaf 20 augustus enkel nog ONLINE AANVRAGEN!: klik hier
  Voor meer informatie: klik hier.
 • In de klas kinderen helpen voorbereiden op hun eerste communie: klik hier

Online melding vervanging

Online melden van een interimleerkracht met RKG in de opdracht.

Klik hier om de online melding te starten van een leerkracht met RKG in zijn opdracht.

 

Mandaat RKG aanvragen

U kan enkel nog uw mandaat online aanvragen!

Elke leraar die rooms-katholiek godsdienstonderricht wenst te geven dient daartoe de toestemming te krijgen van de plaatselijke bisschop, in deze vertegenwoordigd door zijn bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs. Dit geldt ook voor klastitularissen in het katholiek basisonderwijs met enkele lestijden r.-k. godsdienst.
De leraar dient daartoe vooraf een aanvraag in bij het vicariaat onderwijs.
Vanaf het schooljaar 2019-2020 is de procedure voor het aanvragen van het mandaat voor alle bisdommen van Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel dezelfde en volledig digitaal.
Zij verloopt via een website die op 20 augustus 2019 actief wordt.
In de tussentijd worden geen mandaten meer verleend. 

Vanaf 20 augustus 2019: Klik hier om de online aanvraag voor het mandaat RKG in te vullen: eerst registeren, daarna mandaat aanvragen.

 

RKG in tijden van corona

Bij de heropstart van de scholen

toelichting inspectie RKG BaO Hasselt

Focus op RKG in tijden van corona

In deze verwarrende en vreemde tijden komen bij leerlingen heel wat levensvragen naar boven. Alle ontwikkelthema's van het ontwikkelveld r.-k. godsdienst bieden mogeijkheden om op die grote en kleine vragen in te spelen. Hierbij een aantal keuzes van doelen die je kunnen inspireren en waaruit je ter inspiratie kan selecteren:

doelenlijst

 

Interessante websites van godsdienstleerkrachten:

Andere websites

 

Materialen ingezonden door leerkrachten, geordend per graad:

1ste graad

2de graad

3de graad

 

 • Kleuteronderwijs

Kleuters genieten van bijbelverhalen. Bied daarom af en toe een bijbelverhaal aan.
Zorg voor een prikkelende, motiverende introductie. Haal alles uit de kast om hun nieuwsgierigheid te triggeren (vb. een korte getuigenis waarom jij dit verhaal zo mooi vindt, een lied, een kunstwerk...).

Laat het erhaal klinken. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om zelf het verhaal te vertellen en op te nemen met je smartphone. Die opnamen kan je dan uploaden op YouTube en via de kanalen van de school ter beschikking stellen van de kinderen. Een opname van een bijbelverhaal dat je zelf vertelt, voorleest, uitbeeldt... Dat zorgt er voor dat de kinderen jou herkennen als vertrouwde leerkracht. Daar kunnen kinderen echt deugd aan beleven.

Om zelf opgenomen filmpjes op YouTube te uploaden kan je volgende instructiefilm bekijken.

 

Knoop het in je oren: verbindingsritueel voor kinderen

 
Beste collega’s,
 
Met een aantal collega leerkrachten, zijn we de laatste maanden heel erg begaan met de situatie van kinderen en jongeren in deze corona crisis, vooral deze kinderen die zelfs via de wegen van de school niet bereikt worden of werden. Vele kinderen voelden zich bang  en alleen  thuis in hun kot. Ook nu de scholen opengaan, zullen kinderen en jongeren tijd nodig hebben om de voorbije crisis en de onzekerheid die er nog altijd is, een plaats te geven. Via directies en leerkrachten horen we hoe de ervaringen van kinderen nog sterk aan de binnenkant blijven, en nog niet helemaal uitgesproken worden in de klas of online. Rituelen helpen om gevoelens een plaats te geven en hoop te genereren.
 
We hebben samen gewerkt met illustratoren en grafische vormgevers, schrijvers, ritueelbegeleiders, en kunstenaars. Zo  ontwikkelden we volgende ideeën die we graag aan kinderen en jongeren aanbieden.
 

Verbindingsritueel voor kinderen en jongeren met 3 elementen:

 1. Een reeks handelingen die kinderen en jongeren voor het slapengaan kunnen doen
 2. Een gedichtje/ rap: ‘Knoop het in je oren, we horen samen’
 3. de rapversie van 'Knoop het in je oren'.
 4. Een teken, een button, een symbool codetaal, dat kinderen makkelijk kunnen overnemen en dat in de publieke ruimte zichtbaar wordt (op het lichaam getekend, met stoepkrijt op de grond of op het raam met zo’n raamstift,…) : een knoop (van een jas)  en een knoop in een touw

Troostgedichtje 

Hieraan werkten mee
 
Vera Daniëls, rituelenbegeleider - Geert De Sutter, illustrator - Goede Ghijsen, jeugdauteur - Ine Ubben, theatermaker - Joke Van Leeuwen, auteur - Sofie Verschuere,  Symposionproject - Isolde Willems, Life Transition Coach - sandra Maertens - Rik Snijkers
onder leiding van Griet Liebens

 

Gebedsparels

 

Voor onze studiedag van 5 juni 2020 voor de leermeesters en godsdienstleerkrachten planden we als onderwerp: "bidden! wat is dat eigenlijk?" Door de coronacrisis kan deze studiedag helaas niet doorgaan. 

We daagden alle leermeesters en godsdienstleerkrachten uit om op een of andere wijze (beeld, tekst, muziek...) weer te geven wat bidden voor hen betekent. Dat verzamelen we tot een gebedssnoer. Hieronder kan je de inbreng van de collega's terug vinden, verzamelt in tientjes.