leerplan

Leerplan rooms-katholieke godsdienst
voor het lager onderwijs in Vlaanderen

 

 

 

 

 

 

 

Het leerplan godsdienst in ZILL

 

 

goed godsdienstonderwijs

Een kijk op goed godsdienstonderwijs

interlevensbeschouwelijke competenties

Competenties
interlevensbeschouwelijke dialoog (ILD) en
interlevensbeschouwelijke samenleven (ILS)