De Diocesane Plannings- en Coördinatiecommissie
van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs (DPCC-SO)

Algemeen

De Diocesane Plannings- en Coördinatiecommissie van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs (DPCC-SO) behoort tot de participatiestructuren van het katholiek onderwijs.
Naar het beeld van de Algemene Raad van het Katholiek Onderwijs (ARKO) is de DPCC-SO paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de volgende groepen: de Bisschoppen, de schoolbesturen, de representatieve vereniging van het personeel en de representatieve vereniging van de ouders.De voorzitter is Francis Loyens, Bisschoppelijk gedelegeerde voor onderwijs Bisdom Hasselt.

De Bisschop draagt aan de DPCC-SO zijn beslissende bevoegdheid over i.v.m. de problemen die behoren tot de planning van het katholiek gewoon en buitengewoon secundair onderwijs. De DPCC-SO beschikt over een initiatiefrecht om adviezen te formuleren in verband met de wijzigingen van schoolbesturen.
De DPCC-SO waakt tevens over de werking van de scholengemeenschappen, evenals over de coördinatie tussen scholen/scholengemeenschappen. Al dan niet op vraag van de scholen/scholengemeenschappen zelf kan de DPCC-SO eveneens concrete initiatieven nemen om overleg tussen scholen/scholengemeenschappen te organiseren.
Tenslotte kan de DPCC-SO tussentijdse adviezen formuleren over de onderhandelingen die door het katholiek onderwijs gevoerd worden met officiële instanties.

Concreet

 

 

 

U vindt de nodige informatie terug op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Inloggen is mogelijk vereist.
De manier van indienen van aanvragen bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC-SO Hasselt:

 

  • 1 elektronisch exemplaar (*) naar DPCC-SO: vicariaat.onderwijs@bisdomhasselt.be en
  • 1 elektronisch exemplaar(*) naar Katholiek Onderwijs Vlaanderen: planning@katholiekonderwijs.vlaanderen


(*) Maak een scan van een ingevuld en gehandtekend aanvraagformulier.

Contact

 

1. Contactgegevens moderator DPCC-SO:


Pierre Colla

Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt

T. 011 26 44 07 F. 011 26 44 09    e-mail: klik hier

 

2. Contactgegevens secretaris DPCC-SO:


Jos Smets

Vrijwilligersplein 14, 3500 Hasselt

T. 011 28 84 55   e-mail: klik hier