Welkom om de website van de Diocesane Dienst Schoolbesturen (DDS)

Algemeen

Diocesane Dienst Schoolbesturen (DDS)

Schoolbesturen van het katholiek basis- en secundair onderwijs kunnen beroep doen op deze dienst voor advies, ondersteuning, begeleiding en nascholing.

In eerste instantie zal de coördinator van de schoolbesturen en de besturen van de internaten nagaan welke ondersteuning het meest geschikt is voor de vraag van het schoolbestuur. Zo kunnen medewerkers worden ingeschakeld van de pedagogische begeleidingsdiensten  Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Hasselt, de Inspectie-Begeleiding Rooms-Katholieke Godsdienst (RKG), de verschillende diensten van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen:. 

Schoolbesturen kunnen ook advies of ondersteuning krijgen van de Rekendienst van het Bisdom Hasselt.


In sommige gevallen is maatwerk vereist om een lid van een schoolbestuur of het schoolbestuur als organisatie te begeleiden. In overleg met de aanvrager worden duidelijke afspraken gemaakt voor een gepaste ondersteuning.

Daarnaast voorziet de dienst schoolbesturen voor leden van schoolbesturen of inrichtende machten een vormingsaanbod.
Dit vormingsaanbod komt tot stand in samenwerking met de nascholers van de Dienst Identiteit en kwaliteit.
Deze vorming kan doorgaan op een eigen locatie of in de lokalen van de Diocesane Onderwijsdiensten in Hasselt.