Vacatures

 • Het schoolbestuur VZW KOBeL, Bogaarsveldstraat 13, 3580 Beringen zoekt een voltijds directeur basisonderwijs met ingang van 15 augustus 2020 voor haar school in Lummen. Kandideren kan tot 20 juni 2020. Je vindt hier de vacature.
 • Het Schoolcomité Vrije Basisschool Alken-Ulbeek vzw werft een voltijds directeur basisonderwijs (m/v) aan voor indiensttreding op 1 september 2020. Kandideren kan tot 17 juni 2020. Je vindt hier de vacature.
 • De scholengemeenschap Vrije Basisscholen Maasmechelen-Noord  zoekt een halftijds vrijgesteld directeur coördinatie-  scholengemeenschap. Kandideren kan tot 29 juni 2020. Je vindt hier de vacature en hier de functiebeschrijving.
 • Het vzw Don Bosco Onderwijscentrum zoek een voltijdse directeur basisonderwijs voor haar basisschool De Zandkorrel in Hechtel. Kandideren kan tot 29 mei 2020. Je vindt hier de vacature.
 • Met ingang van 1 september 2020 stelt de VZW Katholiek Basisonderwijs Hamont-Achel het ambt van directeur basisonderwijs vacant in de Vrije Basisschool ‘De Achellier’.  Kandideren kan tot 19 juni 2020. Je vindt hier de vacature.

Schoolbesturen die hier een vacature wensen te plaatsen en deze wensen te versturen naar alle scholen nemen contact op via e-mail met Pierre Colla, coördinator schoolbesturen (DDS)

Vicariaat Onderwijs

 Vicariaat Onderwijs Bisdom Hasselt 

 Vrijwilligersplein 14, 3500 Hasselt

 Secretariaat: Jos Smets  T. 011 28 84 55   E-mail:  klik hier   
 

 Bisschoppelijk Gedelegeerde voor onderwijs:

 Francis Loyens

 T. 011 28 84 55   E-mail:  klik hier   
 

Het Vicariaat Onderwijs van het Bisdom Hasselt werkt met haar onderwijsdiensten in nauwe samenwerking met Katholiek Onderwijs Vlaanderen en haar pedaogische begeleiding.
De diensten coördineren, begeleiden, adviseren en ondersteunen de katholieke scholen, scholengemeenschappen, internaten en hun besturen met als doel het realiseren van kwaliteitsvol katholiek onderwijs in Limburg.

Het Vicariaat Onderwijs omvat o.a.:

 • de coördinatie en planning van het katholiek onderwijs (DPCC)
 • de dienst schoolbesturen (DDS)
 • de dienst identiteit en pastoraal
 • de inspectie-begeleiding Rooms-Katholieke Godsdienst (RKG):
  - kwaliteitsvol godsdienstonderwijs
  - mandatering, aanstelling en benoeming van godsdienstleerkrachten in alle onderwijsnetten.

Dienst Schoolbesturen

Diocesane Dienst Schoolbesturen (DDS)

 Directeur Diocesane Onderwijsdiensten (DOd)
 Coördinator schoolbesturen
 Ankerfiguur Katholiek Onderwijs Vlaanderen Regio Limburg 
 Pierre Colla

 T. 011 26 44 07    F. 011 26 44 07     E-mail: klik hier

Contact

Diocesane Onderwijsdiensten Vicariaat Onderwijs Hasselt

Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt
secretariaat

T. 011 26 44 00         E-mail secretariaat:  klik hier         URL: www.dodhasselt.be